فعلاً هیچ رویدادی ثبت نشده است

در صورت انتشار رویدادی شما را مطلع خواهیم کرد.

زمان شروع

12:00 AM

جمعه, فروردین ۱۱, ۱۳۹۶

زمان پایان

11:59 PM

جمعه, شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

آدرس

تبریز

در این رویداد چه کسانی با ما می آیند؟