شرایط و ضوابط استفاده

آخرین تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

در استفاده از خدماتی که آموزشگاه آنلاین آریانا ( که از این پس در اینجا “آموزشگاه” نامیده می شود ) شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. از شما از این پس در اینجا با نام “مشتری” یاد خواهد شد و از شرایط و ضوابط استفاده  تحت  عنوان  “سند”  یاد خواهد شد. این سند به علاوه فرم های سفارش ( که در ادامه تعریف خواهد شد ) و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات آموزشگاه ( که در ادامه تعریف خواهد شد ) که بین شرکت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین آموزشگاه و مشتری است . مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری ( چه کتبی، چه شفاهی و غیره  ) ارجح خواهد بود.

آموزشگاه حق به روز رسانی این سند  را ( که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “خدمات آموزشگاه” که تعریف آن در ادامه آمده است )  در  هر زمان  و  بدون  اطلاع مشتری خواهد  داشت. چنین  تغییر  و  یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت رسمی شرکت به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

آخرین نسخه  به  روز  شده  از  این سند با کلیک روی پیوند “شرایط و ضوابط استفاده” که در انتهای صفحات وب سایت شرکت ، و همچنین منوی درباره ما قرار دارد قابل  مشاهده  و دریافت است.

ارسال فرم سفارش از طرف مشتری ( که بدون هیچ محدودیتی  شامل  فرم های  آنلاین ثبت  سفارش ، فرم های  کاغذی  ثبت سفارش ، قرارداد خدمات آموزشگاه و سفارش های تلفنی است )  و نیز استفاده از خدمات آموزشگاه از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می کند که این سند  را  به  صورت  کامل  خوانده  است  و فرصت لازم برای  رایزنی  قانونی  در  مورد  آن  داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ “شامل” که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی ” خواهد بود.

خدمات آموزشگاه آنلاین آریانا در مقابل دریافت فی، و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است، به مشتری عرضه می شود :

۱-   تدارک خدمات آموزشگاه آنلاین آریانا
۱-۱   خدمت آموزشگاه آنلاین آریانا شامل موارد زیر است :
۱-۱-۱   هر گونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.
۲-۱-۱   هر گونه استفاده مشتری، یا هرگونه دسترسی داده  شده  به  مشتری ، برای مقاصد محاسباتی ، ارتباط مخابراتی ، نرم افزار، اطلاعات ، سخت افزار، و تجهیزات فراهم شده بوسیله آموزشگاه یا زیرمجموعه ها و نمایندگان آموزشگاه، را در بر می گیرد.
۳-۱-۱   هر گونه عمل یا تدارکی در مورد خدمات که  در  رابطه  با  میزبانی  وب و ثبت دامنه بوسیله آموزشگاه به مشتری داده می شود، بدون توجه به مدت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.
۴-۱-۱   هر گونه تدارکی که از طرف آموزشگاه برای مشتری در مورد فضا، اتصال اینترنتی و انرژی الکتریکی فراهم می شود.
۵-۱-۱   هر گونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وب سایت فراهم گردد.
۶-۱-۱   هر گونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.
۷-۱-۱   هر گونه خدمتی که بوسیله آموزشگاه برای مشتری فراهم گردد، فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر.
۸-۱-۱   هر خدمات دیگری مرتبط با آموزشگاه که مشتری استفاده می کند چه بوسیله آموزشگاه به مشتری پیشنهاد گردد، و  چه از طرف آموزشگاه برای مشتری فراهم شده باشد.
۲-۱   اصلاح قیمت ها و فی خدمات : آموزشگاه ممکن است فی هر گونه خدمات آموزشگاه را بدون اطلاع قبلی مشتری، اصلاح  نماید.
۳-۱   مدیریت و نسخه پشتیبان اطلاعات : به جز مواردی که آموزشگاه صریحاً به صورت کتبی متعهد گردد ، مشتری منفرداً و کاملا مسوول  مدیریت  و تهیه نسخه پشتیبان از همه اطلاعات خود و نیز به روزرسانی ، ارتقاء و نصب وصله های نرم افزاری ، برای  نرم افزارهای مرتبط با خدمات آموزشگاه و مورد استفاده خود است.
۴-۱   دوره زمانی عملیات نگهداری : آموزشگاه ممکن است دوره های زمانی عملیات نگهداری، حداقل به صورت هفتگی داشته باشد که مشتری آن را می پذیرد و با آن موافق است . مشتری درک می کند و موافق است که در هنگام  عملیات  نگهداری ، برخی  یا  همه  خدمات  مشتری ، ممکن است موجود نباشند . مشتری همچنین درک می کند و موافق است که آموزشگاه حق دارد ، عملیات نگهداری اضطراری در هر زمان که صلاح بداند، انجام دهد و در هنگام آن برخی یا همه خدمات مشتری ممکن است موجود نباشند.
۵-۱   اعطای مجوز تنها برای تصرف و اجاره : مشتری می پذیرد که مشتری هیچ گونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات  اعطایی  به  مشتری بوسیله شرکت ندارد ( برای استفاده موقت ) و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات  تنها  به  مشتری مجوز  تصرف ( اجاره )  آن  تجهیزات را می دهد. پرداختهای مشتری برای تجهیزات هیچ گونه حق مالیکتی درمورد آن تجهیزات یا خدمات را ایجاد نخواهد کرد.
۶-۱   ثبت دامنه : خدمات ثبت دامنه آموزشگاه شامل اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات مربوطه (Registrar) است، که برای  دامنه ir مرکزپژوهشگاه دانشهای بنیادِین ایران و با سایت nic.ir فعال است. هیچ گونه تضمینی وجود نخواهد داشت و آموزشگاه اعطای  هرگونه  تضمینی  در این زمینه را رد میکند که درخواست خاصی برای ثبت دامنه از طرف ثبات مربوطه (Registrar)، پذیرفته شود، تصویب شود  و  ثبت  گردد. مشتری  درک  می کند و موافق است که هر نام دامنه تنها یک بار ثبت می گردد. بنابراین مسوولیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق کاملا بر  عهده  مشتری  است . مشتری درک می کند که فی پرداختی ثبت دامنه سایر کشورها (به غیر از ایران) حتی اگر ثبت دامنه آنها رد شود، غیر  قابل  بازگشت  است (چرا  که  فی تنها برای اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات آن کشور دریافت می گردد ). هزینه ثبت دامنه های خارجی بر اساس ارزهای خارجی مثل دلار و یورو محاسبه می شود و نرخ روز بازار غیر رسمی ملاک محاسبه می باشد. مشتری درک می کند و می پذیرد که هر ثبات خاصی ممکن است هزینه های جانبی دیگری داشته باشد که مشتری آن را پرداخت خواهد کرد.
۷-۱   خدمات و محصولات اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) : مشتری می پذیرد و موافق  است  که  هر  گونه  توصیه انجام شده بوسیله کارمندان آموزشگاه برای استفاده از خدمات و محصولات اشخاص ثالث ، تنها توصیه آن  کارمندان  است  و  ربطی  به آموزشگاه  ندارد. آموزشگاه تضمینی در مورد جامعیت و یا کیفیت خدمات و محصولات آن اشخاص ثالث نمی دهد.
۸-۱   حق آموزشگاه برای جلوگیری و قطع : اگر مشتری مفاد این سند را نقض نماید، بدون توجه به اینکه  قبول  مفاد این سند ممکن  است  قرارداد  یا موافقتنامه دیگری را نقض کند، آموزشگاه ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً، از دادن خدمات به او ( چه بالقوه، جدید یا موجود ) امتناع  کند  و  یا خدمات او را با یا بدون اطلاع قبلی قطع نماید.
۹-۱   صندوق های پست الکترونیک ( Email ) : همه  صندوق های  پست  الکترونیک (شامل صندوقهای POPSMTP) که  برای  ۱۲ ماه  متوالی  هیچگونه Login به آن انجام نشده باشد، بی استفاده  پنداشته  خواهد  شد  و آموزشگاه  حق حذف آن صندوق و یا نامه های الکترونیکی داخل آن را خواهد داشت . دو هفته پیش تر، آموزشگاه نامه ای به پست الکترونیک اصلی خواهد  فرستاد  و به وی اطلاع خواهد داد چنانچه صاحب صندوق پستی بی استفاده ، ظرف دوهفته به صندوق خود وارد ( Login ) نشود ، آن صندوق حذف خواهد شد . آموزشگاه حق حذف محتویات موجود  در  فولدر هرزنامه ( Spam ) که بیش از ۳۰ روز از عمر آنها می گذرد، را دارد.

۲-   استفاده از خدمات آموزشگاه
۲-۱   حساب کاربری مشتری : تنها مشتری می تواند از حساب کاربری مشتری استفاده کند که این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به  خدمات مشتری  و  نیز فضای خاص در وب سرور که آموزشگاه درجهت اعطای خدمات به مشتری برای او تخصیص داده است ، در بر می گیرد . مشتری  حق انتقال ، فروش ، اجاره ، تخصیص بخش یا همه این حساب کاربری را به هر نحوی ، به شخص ( حقیقی یا حقوقی ) دیگر ندارد ، مگر آنکه  از آموزشگاه رضایت نامه کتبی در مورد آن دریافت کند.
۲-۲   گذرواژه ( Password ) مشتری : مشتری موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. مشتری منفرداً مسوول تغییر و نگهداری گذرواژه مشتری است تا امنیت دسترسی به حساب کاربری مشتری تامین گردد . مشتری منفرداً مسئول  فاش  نشدن  گذرواژه خود است و آموزشگاه درباره آن مسوولیتی ندارد . اگر مشتری گذرواژه خود را فراموش کند یا گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند ، مشتری  موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی آموزشگاه را برای احراز هویت طی نماید. مشتری درک می کند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی آموزشگاه را ( بنا به صلاحدید آموزشگاه منفرداً ) در مورد احراز هویت خود تامین نماید، آموزشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از بخشی یا همه درخواستهای مشتری مرتبط با خدمات آموزشگاه و حساب کاربری او جلوگیری کند.
۳-۲   مالکیت حساب کاربری مشتری و وب سایت مشتری : مشتری می پذیرد ، تضمین می کند و  موافق است که مالک حساب کاربری مشتری تنها شخصی ( حقیقی یا حقوقی ) است که نام او در بانک اطلاعاتی آموزشگاه به عنوان مالک حساب کاربری مشتری ( مالک حساب ) آمده است. تنها مالک حساب ممکن است تغییر ( شامل تغییر مالک ) در حساب کاربری مشتری با اطلاع کتبی آموزشگاه ایجاد کند . مشتری  همچنین  می پذیرد و موافق است که صاحب قانونی وب سایت میزبانی شده تحت حساب کاربری مشتری تنها مالک حساب خواهد بود مگر در مواردی که مشتریِ صاحب وب سایت باشد. در مواردی که در مالکیت حساب کاربری مشتری و یا وب سایت شبهه ای وارد شود ، مشتری می پذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی آموزشگاه ( شامل روالهای احراز هویت آموزشگاه ) ، همکاری کند و به آن پایبند باشد.
۴-۲   استفاده قانونی و اخلاقی مشتری : مشتری موافق است که در استفاده از خدمات آموزشگاه ، قوانین مربوطه ( قوانین این بخش و قوانین کشور ایران ) را رعایت نماید واز این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افتراآمیز و خلاف خط مشی آموزشگاه، استفاده نکند.
۵-۲   تضمین ها و مسوولیت های مشتری : مشتری می پذیرد و موافق است که آموزشگاه تنها مرجع تشخیص آنست که مشتری مفاد این  سند  را نقض کرده یا خیر . مشتری منفرداً مسوول هر مساله قانونی است که در رابطه با استفاده مشتری از خدمات آموزشگاه  به  وجود می آید . مشتری تضمین می کند و متعهد می شود که حقوق لازم برای استفاده یا اجازه برای استفاده هر چیزی که بر بستر خدمات آموزشگاه استفاده می کند را ، دارا است و این استفاده، توزیع ، عرضه ، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود :

۱-۵-۲   مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هر گونه حقی از اشخاص ثالث ( حقیقی یا حقوقی )  شامل ، حق مولف ، حق اختراع، علائم تجاری، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری.
۲-۵-۲   انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ).
۳-۵-۲   ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی.
۴-۵-۲   حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیرقانونی، مضر، فریب آمیز، افتراآمیز، بدگویانه، تهدیدکننده، توهین آمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح.
۵-۵-۲   حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژادپرستانه، اهانت آمیز به اقوام و فرهنگها و ادیان.
۶-۵-۲   حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز دیگری که باعث تخلف جنائی شود و مسوولیتهای مدنی برانگیزد یا قوانین اجرایی را مخدوش کند . به علاوه مشتری تضمین می کند که مشتری عضو هیچ  سازمان  تروریستی  نیست  و  در هیچ فعالیت تروریستی شرکت نداشته است . مشتری موافق است که آموزشگاه و  هر  شخص  ثالث مرتبط با آموزشگاه ( شامل نمایندگان فروش ) ، کارمندان ، مدیران ، منشیان ، وکلا ، مستخدمین ، مشاورین ، پیانکاران ، مأموران ، زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه آموزشگاه از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو ، که  ناشی  از  نقض مفاد این سند ازطرف مشتری است یا ادعای هر شخص ثالث دیگری ، مصون است.

۶-۲   تلاش  مشتری  برای  جلوگیری از خرابی : مشتری باید به طور فعال در  جهت جلوگیری از هر گونه  صدمه  به  سیستم های آموزشگاه  شامل صدمات ویروسی ، تلاش کند. آموزشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد تا بنا  به صلاحدید خود  منفرداً برنامه های ضد ویروس اجرا کند تا میزان صدمات بالفعل و بالقوه را کاهش دهد.
۷-۲   رفتارهای ممنوعه دیگر : مشتری اجازه ندارد و نباید برای مهندسی معکوس ( reverse engineering ) ، کامپایل معکوس ، از  هم  باز  کردن سیستمها، یا هر گونه تلاشی برای بدست آوردن کد برنامه ها از سخت افزار، نرم افزار یا هر چیز دیگری که برای مشتری بوسیله آموزشگاه فراهم می شود، عملی انجام دهد.
۸-۲   ارتقاء اجباری : اگر آموزشگاه به صلاحدید خود منفرداً ، تشخیص  دهد که  مشتری یا حساب کاربری  او ، کارایی  سرورها  یا  یکپارچگی  شبکه آموزشگاه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است یا حساب کاربری مشتری بسیار بیشتر از پهنای باند یا فضای دیسک تخصیص داده شده به مشتری، مصرف می کند، ممکن است آموزشگاه از مشتری بخواهد و مشتری باید به این خواسته رضایت دهد تا حساب کاربری مشتری به  میزان  کافی  بنا به صلاحدید شرکت منفرداً ، ارتقاء یابد.
۹-۲   خط مشی ها و مجوزهای سایرین : استفاده مشتری از شبکه و منابع محاسباتی یا خدمات سایرین با  توجه  به  مجوزها  و  شرایط  و  ضوابط استفاده خود آنها صورت می گیرد. در شرایطی که تداخلی بین خط مشی ها و شرایط سایرین با این سند ایجاد گردد ، مشتری  موافق  است  که مفاد این سند ارجح است.
۱۰-۲   ثبت دامنه : مشتری موافق است که با ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، مشتری تضمین  می کند  که  اطلاعات  ارسالی  صحیح ، دقیق و کامل است و هر گونه تغییری محتمل در آینده در این اطلاعات بوسیله ثبات مربوطه، ممکن است فرایند زمانبری باشد. مشتری  همچنین می پذیرد و موافق است که صرف ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، از ایراد در ثبت یا استفاده بعدی مصون نخواهد داشت.
۱۱-۲   خط مشی های ثبتی سایر ثباتها : ثبت نام دامنه مشتری در یک ثبات، با توجه به شرایط وضوابط ثبت نام دامنه از  طرف  ثبات  مربوطه  انجام خواهد شد. در مواردی که شرایط و ضوابط آن ثبات با مفاد این سند تداخل داشته باشد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.
۱۲-۲   اگر در هنگام ثبت سفارش، وضعیت دامنه آزاد نمایش داده شود، لزوما این مساله به معنی آزاد بودن دامنه برای ثبت نیست و از سوی دیگر ثبت دامنه در سیستم سفارش و پرداخت  آن  تضمینی  بر ثبت  کامل  دامنه  برای  کاربر  نمی باشد . ممکن  است  دامنه  از  سوی  ثبات  مربوطه  ( Registry )  آزاد نباشد، یا اختلالی در پاسخ درخواست Whois دامنه رخداده باشد یا در بازه زمانی بین ثبت سفارش ، پرداخت سفارش و  انجام سفارش، دامنه توسط شخص دیگری ثبت شده باشد. در این موارد اختلال و یا عدم ثبت دامنه به کاربر اطلاع داده می شود و مشتری می پذیرد  و موافق است که در این موارد شرکت در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

۳-   سوء استفاده و نقض عهد مشتری
۱-۳   تعریف سوء استفاده مشتری : هرگونه سوء استفاده مشتری به عنوان نقض این سند تلقی خواهد شد. تعیین اینکه چه چیز  سوء  استفاده مشتری است در صلاحیت آموزشگاه منفرداً است. سوء استفاده مشتری شامل استفاده از خدمات آموزشگاه در فعالیتهای جنائی ( شامل تصاویر خلاف عفت از کودکان و زنان و مردان و کلاه برداری )، مخدوش کردن حقوق معنوی اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) ، نمایش چیزهای مبتذل ، اهانت آمیز، افتراآمیز، تهدیدآمیز، بهره گیری از خدمات آموزشگاه برای اختلال در استفاده طبیعی سایر مشتریان، تولید انبوه فرایندها ( spawning processes ) ، مصرف  بی رویه  حافظه اصلی ، پردازنده و پهنای باند، ارسال هرزنامه ( Spam ) یا انبوه نامه های الکترونیکی ( چه باعث ایجاد اختلال در خدمات گیری سایر مشتریان بشود یا نشود )، دسترسی یا استفاده بدون مجوز به اطلاعات، سیستمها یا شبکه ( شامل هرگونه تلاشی برای درآوردن، پیمودن و آزمون نقاط ضعف سیستم یا شبکه یا انجام  رخنه  امنیتی، بدون مجوز از طرف صاحب سیستم یا شبکه ) و ایجاد ارتباط بین خدمات آموزشگاه به هر کاربری ( شامل بمباران پست الکترونیک (Mail bombing) و Flooding ، تلاش عمدی برای بارگذاری زیاد به سیستم، و  حملات Broadcast ) . بدون  ایجاد  محدودیت  در  آنچه  پیش از  این  ذکر شد ، آموزشگاه مشخصا ذخیره و نگهداری  هر گونه  نرم افزار دزدی ، استفاده  از  هرگونه  نرم افزار IRC bot و  پروکسی ( شامل “bnc” و “eggdrop” ) ، ذخیره  یا استفاده از هرگونه نرم افزار مورد استفاده برای Hack و Crack ، ذخیره و یا فروش فهرست های پست  الکترونیک  انبوه  مورد  استفاده  در  ارسال هرزنامه ها یا ارسال انبوه نامه الکترونیکی، جعل هر گونه TCP/IP Packet header یا هر بخشی یا header یک نامه الکترونیکی، را ممنوع اعلام می کند. مشتری درک میکند و می پذیرد و موافق است که سوء استفاده مشتری، باعث خواهد شد  تا آموزشگاه  فی الفور  نسبت  به  قطع  کلیه خدمات مشتری اقدام کند.
۲-۳   ارسال هرزنامه( Spam ) : مشتری می فهمد و می پذیرد که آموزشگاه هرگز ارسال انبوه نامه های الکترونیکی یا  پیام های  تبلیغاتی  در  شبکه اینترنت را تحمل نخواهد کرد، که این شامل نگهداری از یک SMTP باز یا دخیل شدن در ارسال هرزنامه با  استفاده  از  خدمات  یک آموزشگاه  فراهم کننده خدمات اینترنت ( ISP ) دیگر یا میزبان وب دیگر، یا وجود پیوند از داخل محتویات یک هرزنامه به وب  سایتی  که  در  سرورهای آموزشگاه  میزبانی می شود، و یا فروش یا توزیع هر گونه نرم افزاری از طریق وب سایت که کار ارسال هرزنامه را  تسهیل  کند ،  نیز  می شود.  ارسال  هرزنامه  اکیداً ممنوع است و فی الفور باعث نقض این سند خواهد شد و متعاقب آن آموزشگاه کلیه خدمات مشتری را قطع خواهد کرد.
۳-۳   معیارهای انضباطی : در صورت سوء استفاده مشتری، آموزشگاه ممکن است به صلاح دید خود منفرداً، معیارهای انضباطی خاصی،  نظیر  دادن هشدار، به تعلیق درآوردن و یا قطع کردن حساب کاربری مشتری و کلیه خدمات آموزشگاه به مشتری را به اجرا درآورد. اگر مشتری به تعلیق درآید و آموزشگاه بخواهد که تعلیق مشتری را خاتمه دهد، آموزشگاه ممکن است بنا به صلاح دید  خود  منفرداً  هزینه ای  برای  اتصال  مجدد  مشتری  قبل  از برقراری خدمات آموزشگاه برای مشتری طلب کند. مشتری می پذیرد و موافق است که اگر  حساب  کاربری  مشتری  معلق  گردد ، آموزشگاه  ممکن است مراجعین به وب سایت مشتری را به صفحه  پشتیبانی  فنی  وب  سایت  هدایت  کند . همچنین مشتری موافق است  که آموزشگاه ( شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، شرکتهای تابعه، فروشندگان ) برای به تعلیق درآوردن حساب  کاربری  مشتری ،  در  مقابل  هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.
۴-۳   نظارت : آموزشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد و مشتری نیز بر آن رضایت دارد که آموزشگاه بر خدمات عرضه شده  خود ،  و  محتویات  وب سایت مشتری برای اطمینان از عدم نقض مفاد این سند، نظارت کند. هرچند مشتری درک  می کند  که آموزشگاه  نظارت  برارتباطات ،  فعالیتها  و محتویات وب سایت مشتری را به عنوان رویه عمومی انجام نمی دهد و آموزشگاه داشتن هرگونه رویه عمومی برای  چنین  کاری  را ، از  خود  صریحاً سلب می نماید.
۵-۳   تشخیص نادرست : مشتری می پذیرد که فعالیت مشتری ممکن است به اشتباه به عنوان سوء استفاده مشتری تلقی  گردد .  یک  مشتری که معتقد است در مورد او تشخیص نادرست انجام شده است، می تواند از مدیر واحد پشتیبانی درخواست تجدید نظر کند. تعیین اینکه آیا فعالیت مشتری، سوء استفاده بوده یا خیر تنها در صلاحیت آموزشگاه منفرداً  می باشد . همچنین  مشتری  موافق  است  که آموزشگاه ( شامل  کارمندان ، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، شرکتهای تابعه، فروشندگان) در رابطه با تشخیص نادرست در مورد اینکه فعالیت مشتری سوء استفاده بوده یا نبوده، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.
۶-۳   نقض مفاد سند : مشتری موافق است که هرگونه فعالیتی از طرف مشتری، سایر مشتریان آموزشگاه و هرکس دیگری  که  از  خدمات آموزشگاه استفاده می کند و یا به نحوی مرتبط با آموزشگاه است، که مفاد این سند را مخدوش می کند را به آموزشگاه گزارش دهد. اگر مشتری  در  مورد  اینکه فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می کند یا خیر، مردد است، باید در این مورد آموزشگاه را مطلع سازد تا آموزشگاه آن را تعیین کند. تعیین اینکه آیا فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می کند یا خیر، تنها در صلاحیت آموزشگاه منفرداً می باشد.
۷-۳   مسوولیتهای مدنی یا جنایی برای نقض : مشتری  می پذیرد  و  موافق  است  که  هرگونه  نقض  مفاد  این  سند  ممکن  است  پیگرد  قانونی  یا جنایی بعدی داشته باشد.

۴-   قطع
۱-۴   علت قطع : مشتری می فهمد، می پذیرد و موافق است که اگر آموزشگاه متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد  این  سند  را  نقض  کرده است، آموزشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این  صورت ، آموزشگاه هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می کند که هیچگونه ادعایی در برابر آموزشگاه برای  قطع  خدمات ، متعاقب  نقض  مفاد  این  سند  از  طرف مشتری، نداشته باشد.
۴-۲   ورشکستگی : در صورت ورشکستگی مشتری، آموزشگاه ممکن است ، خدمات خود به مشتری را با یا بدون اطلاع قبلی قطع  کند  و  مشتری موافق است آموزشگاه در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.
۳-۴   بقاء : موادی از این سند در صورت انقضاء یا قطع به هر دلیلی ، بر قوت خود باقی خواهد ماند. این مواد عبارتند از : (۳-۴) ، (۳-۶) ، مواد ۴ الی ۸ ، ماده ۱۰، ماده ۱۱، مواد ۱۵ الی ۲۰٫

۵-   غرامت
همچنین مشتری موافق است که آموزشگاه و هر شخص ثالث وابسته به آن (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعه ها آموزشگاه، شرکتهای تابعه و فروشندگان آموزشگاه، مدرسین، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان ، دعوی  حقوقی ، پرداخت  غرامت ، پیگرد  قانونی  از  طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات آموزشگاه مصون هستند.

۶-   محدودیت دِین
برای  حداکثر  میزان  پیش بینی  شده  در  قانون ، در  هیچ  رخدادی  و  تحت  هیچ شرایطی آموزشگاه ( شامل کارمندان ، مدیران ، منشیان ، وکلا ، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها، مدرسین و شرکتهای تابعه ) و هر شخص ( حقیقی یا حقوقی ) دیگری که در ایجاد، تولید یا  توزیع خدمات آموزشگاه دخیل است، دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان  فردی  یا تجاری ، کاهش سود ، افزایش  هزینه ، افزایش  هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا صدمه جانبی به هر صورتی – حتی اگر آن  صدمه  محتمل  از توصیه آموزشگاه باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات آموزشگاه  یا  (ب)  در  ارتباط  با  مهاجرت  یا  جابجایی آموزشگاه  یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا آموزشگاه ، نخواهد داشت . کل دِین آموزشگاه در قبال مشتری یا هر  شخص  ثالث دیگری ، اگر وجود داشته باشد ، برای  هر گونه  صدمه مرتبط با خدمات آموزشگاه، شامل هرگونه قصور یا فراموشی آموزشگاه یا نمایندگان آموزشگاه، محدود به فی نصب و راه اندازی  یا  فی  ماهانه  پرداختی مشتری به آموزشگاه ( هرکدام که بیشتر باشد ) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.

۷-   سلب مسوولیت
۱-۷   عدم تضمین : به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شده اند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به  هر  صورت  دیگری ، که بوسیله آموزشگاه، کارمندان و مأموران آموزشگاه، داده شود، هیچگونه تضمینی بوجود نخواهد  آورد  و  اعتماد  مشتری  به  چنین  اطلاعاتی  یا  رای  و نظری، تنها با تشخیص خود مشتری منفرداً انجام می شود و آموزشگاه به هیچ وجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.
۲-۷   نسخه پشتیبان اطلاعات و تامین بیمه : مشتری می پذیرد و موافق است تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشتری و نگهداری  و  تامین  بیمه لازم برای تجهیزات مشتری، تنها در حیطه مسوولیت مشتری است و آموزشگاه در قبال آن هیچگونه مسوولیتی ندارد.
۳-۷   تغییر، اصلاح، جابجایی و نبود نسخه پشتیبان از اطلاعات : مشتری موافق است که آموزشگاه ممکن است نرم افزارها، برنامه های کاربردی، داده ها، سخت افزارها و تجهیزات مرتبط با خدمات مشتری را به هر نحوی، بدون هیچگونه محدودیت، متوقف کند، ارتقاء دهد، جایگزین کند، اصلاح نماید، تغییر دهد و یا به طور فیزیکی جابه جا کند. مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که تغییرات ذکرشده در خدمات آموزشگاه، ممکن است، محتویات و برنامه های کاربردی شخصی شده مشتری را تحت تاثیر قراردهد.آموزشگاه هیچگونه تضمینی از هر نوع، درمورد کارایی، شرایط و موجودیت محتویات و برنامه های شخصی شده مشتری، نمی دهد. مشتری هم چنین می پذیرد و موافق است که تنها خود مشتری مسوول محتویات و برنامه های شخصی شده خود در مدیریت و تهیه نسخه های پشتیبان از هر یا همه اطلاعات مشتری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری است و آموزشگاه دراین زمینه هیچگونه مسوولیت یا دِینی ندارد.
۴-۷   اطلاعات سیستم : آموزشگاه هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، اعتبار داده ها و یا اطلاعات موجود نمی دهد. استفاده از اطلاعات بدست آمده از یا از طریق آموزشگاه تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می شود.
۵-۷   اطلاعات شبکه های متصل : مشتری می پذیرد که داده ها و اطلاعات موجود در شبکه های متصل ممکن است دقیق نباشد و اینکه آموزشگاه توانایی یا اختیاری در مورد داده و اطلاعات آن ندارد. آموزشگاه هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد دقت، کیفیت یا اعتبار داده و اطلاعاتی که در شبکه های متصل موجود است یا در آن رد و بدل می شود، نمی دهد. استفاده از داده و اطلاعات بدست آمده، از یا از طریق خدمات آموزشگاه تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می شود.
۶-۷   مجوزهای اشخاص ثالث : مشتری درک می کند و می پذیرد که آموزشگاه تلاش معقولی برای فراهم کردن فنآوری، توسعه و ابداعات(که مجموعا “فنآوری” به آن اطلاع می گردد) می کند که بخشی از آن تحت مجوز و نشان تجاری اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ثالثی است. هرچند که آموزشگاه هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، قابلیت اطمینان و اعتبار یا ادامه موجودیت هر یا همه جنبه های آن فنآوریها، نمی دهد. علاوه براین آموزشگاه مشخصا در مورد هر گونه تضمین درباره قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) آن فنآوریها، از خود سلب مسوولیت می کند. علاوه براین مشتری، آموزشگاه (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مدرسین، مأموران، زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه) را از هرگونه ادعای دِینی به هر نحو در مورد لغو هر مجوز اعطایی اشخاص ثالث که منجر به آسیب بالفعل یا بالقوه، صدمه، هزینه به مشتری یا کسب وکار مشتری یا زیرمجموعه های مشتری، یا مشتریان مشتری و هرکس یا چیزی که به مشتری مربوط شود، مصون می دارد. استفاده از فنآوریهایی که از یا از طریق آموزشگاه یا اشخاص ثالث ذکر شده، بدست می آیند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می شود.
۷-۷   محصولات آموزشگاه های دیگر : در مورد محصولات و خدمات شرکتهای و آموزشگاه های دیگر، هر اشاره ای که انجام گیرد، یا گفته ای که بیان شود، بوسیله آموزشگاه یا اشخاص ثالث مرتبط با آموزشگاه (شامل نمایندگان فروش) یا کارمندان شرکت، مدیران، مدرسین، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، شرکت های زیرمجموعه، تنها به قصد اطلاع رسانی است و به معنی صحه گذاشتن و توصیه آموزشگاه یا نهادهای ذکر شده در این ماده نیست. آموزشگاه هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی از طرف فروشندگان محصولات شرکتهای دیگر از خود سلب می کند.
۸-۷   وب سایت : خدمات، اطلاعات و داده هایی ( که در اینجا به آن “اطلاعات” اطلاق می کنیم. ) که در وب سایت آموزشگاه ارائه می گردند، تنها به صورت همان چیزی که هست، ارائه می شوند وهیچگونه تضمینی از هیچ نوع ندارند. آموزشگاه صریحاً هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می کند. آموزشگاه مطلقا دِینی در رابطه با اطلاعات شامل دِین برای آسیب به رایانه، سخت افزار، داده ها، اطلاعات و کسب و کار مراجعه کننده وب سایت، که منتج از اطلاعات یا فقدان اطلاعات وب سایت باشد، ندارد.
آموزشگاه دِینی برای موارد زیر ندارد:
۱-۸-۷   هرگونه صدمه ایجاد شده، کلی یا جزیی، ناشی از عملکرد یا فراموشی یا غفلت یا شرایط محتمل خارج از کنترل آموزشگاه، در تحصیل، گردآوری یا تحویل اطلاعات.
۲-۸-۷   هر گونه خطا، از قلم افتادگی یا عدم دقت در اطلاعات بدون توجه به اینکه چه چیز باعث آن شده، یا تأخیر یا وقفه در تحویل اطلاعات.
۳-۸-۷   هر تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده یا نشده با اعتماد به اطلاعات عرضه شده در وب سایت. آموزشگاه هیچگونه تضمین و تعهدی در مورد توالی، دقت، جامعیت اطلاعات موجود در وب سایت یا اینکه این اطلاعات قابل اطمینان هستند، نمی دهد. آموزشگاه هیچگونه تضمین و تعهدی درمورد اینکه اطلاعات پیوسته و بدون خطا باشند یا اینکه کاستی ها قابل اصلاح باشند، نمی دهد. مشتری هیچگونه ادعا، شکایت یا پیگردی در قبال آموزشگاه برای بخش یا بخشهایی از وب سایت که دسترسی به آنها ممکن است نیاز به بارگیری Cookie وب سایت داشته باشد، ندارد. “آموزشگاه” در این ماده شامل امور، واحدها، بخشها، زیرمجموعه ها و شرکتهای مادر آموزشگاه و برای هرکدام، شامل کارمندان، مدیران، وکلا، مشاورین، مدرسین، پیمانکاران، مأموران، تأمین کنندگان و تجار وابسته است.

۸-   پرداخت
۱-۸   دوره صورتحساب : صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری آموزشگاه شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات آموزشگاه برای مشتری در یک (۱) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمی است. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه آموزشگاه یک “درخواست انصراف” از طرف مشتری ( با توجه به ماده انصراف در این سند ) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که آموزشگاه فرم سفارش را دریافت می کند، آغاز می گردد. اگر آموزشگاه فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، آموزشگاه ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. آموزشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتری به تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد. زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد.
۲-۸   سررسید پرداخت : مشتری باید اطمینان حاصل کند که مبلغ صورتحساب را تمام و کمال قبل از شروع هر دوره صورتحساب و نیز دوره صورتحساب نخستین، به آموزشگاه پرداخت کرده باشد. مشتری منفرداً، مسوول حصول اطمینان از اینکه آموزشگاه مبلغ صورتحساب را قبل از سررسید مربوطه دریافت کرده است، می باشد. آموزشگاه ممکن است، بنابه صلاحدید خود منفرداً، تصمیم به عدم ارائه خدمات آموزشگاه به مشتری پیش از دریافت کامل مبلغ صورتحساب بگیرد.
۳-۸   روشهای پرداخت : روشهای پرداخت قابل قبول برای آموزشگاه، چک، پرداخت نقدی، واریز نقدی به حساب های بانکی مورد قبول آموزشگاه ، کارت اعتباری و پرداخت از طریق Paypal می باشند. مشتری چک یا وجه نقد را تنها باید به آدرس ذکر شده در وب سایت آموزشگاه ارسال نماید. همچنین مشتری در صورت واریز بانکی، مبلغ صورتحساب را تنها باید به حسابهای بانکی ذکر شده در وب سایت آموزشگاه واریز کند.
۴-۸   استفاده بیشتر ( Overuse ) : آموزشگاه ممکن است، برای استفاده بیشتر از میزان مجاز در خدمات خریداری شده از طرف مشتری صورتحساب صادر نماید که شامل استفاده بیشتر از پهنای باند و فضای دیسک می شود. مشتری منفرداً مسوول اجازه دادن یا جلوگیری کردن از استفاده بیشتر است. مشتری می پذیرد و موافق است که آموزشگاه هیچ الزامی برای هشدار در مورد استفاده بیشتر به مشتری ندارد.
۵-۸   حساب کاربری معوق : حساب کاربریِ مشتری در صورتیکه ظرف ۵ روز از آغاز دوره صورتحساب پرداخت آن انجام نشود، در وضعیت “معوق” قرار خواهد گرفت .
۶-۸   جریمه حساب کاربری معوق : حساب کاربریی که در وضعیت معوق قرار گیرد، ممکن است از طرف آموزشگاه معلق گردد و از استفاده از حساب کاربری جلوگیری شود. مراجعین به وب سایت حساب کاربری معوق ممکن است به صفحه وب پشتیبانی فنی آموزشگاه، هدایت شوند. حساب کاربری معوقی که بای یک دوره کامل صورتحساب پرداخت نگردد، ممکن است به صلاحدید آموزشگاه منفرداً، کلیه فایلهای آن بایگانی گردد، یا حذف شود.برای حساب کاربری در زمانی که معوق شده نیز، صورتحساب صادر خواهد شد.
۷-۸   هزینه برقراری مجدد : آموزشگاه ممکن است از مشتری بابت بازگرداندن حساب کاربری معوق به وضعیت عادی، هزینه ای تحت عنوان برقراری مجدد خدمات دریافت کند و مشتری اگر نیاز داشت تا از خدمات ما بهره مند شود باید این هزینه را پرداخت نماید.
۸-۸   تغییرات : آموزشگاه ممکن است قیمتها و فی خدمات عرضه شده بوسیله آموزشگاه را، هر زمان که بخواهد، بدون اطلاع مشتری تغییردهد.
۹-۸   مالیات : آموزشگاه مالیات مشمول که طبق قانون باید از مشتری بگیرد را، از مشتری طلب خواهد کرد و مشتری باید بپردازد. مشتری منفرداً مسوول پرداخت مالیات های قانونی خود است.

۹-   انصراف
۱-۹   تمدید خودکار : به محض دریافت فرم سفارش از طرف مشتری به آموزشگاه، مشتری متعهد به اجرای مفاد این سند خواهد شد و تصور آموزشگاه این خواهد بود که مشتری مفاد این سند را پذیرفته است. مفاد این سند و در صورت وجود، سایرقراردادهای خدمات بین مشتری و آموزشگاه، به محض رسیدن به پایان مهلت دوره صورتحساب به طور خودکار تمدید خواهد شد، مگر آنکه مشتری به نحو مشخصی “درخواست انصراف” دهد.
۲-۹   درخواست انصراف : “درخواست انصراف”، به معنی درخواست مشتری، با توجه به مفاد این سند، از آموزشگاه برای توقف خدمات آموزشگاه برای یک حساب کاربری مشتری می باشد. برای اینکه درخواست انصراف مشتری معتبر باشد و آموزشگاه به آن ترتیب اثر دهد، مشتری باید موارد زیر را در درخواست انصراف خود رعایت کند :
۱-۲-۹   بر پایه ماهانه : اگر پرداختهای مشتری به صورت ماهانه انجام می شود، درخواست انصراف مشتری، باید به صورت کتبی، بوسیله نمابر، یا ایمیل یا پست سفارشی، یا پیک، به واحد پشتیبانی مشتریان ( که نشانی آن در وب سایت آموزشگاه موجود است ) ، تحویل گردد. مشتری همچنین می تواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن ۰۴۱۳۳۳۰۷۲۵۰ در ساعات ۹ صبح الی ۵ بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به آموزشگاه اعلام کند. درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت ۵ بعد از ظهر آخرین روز کاری یک ماه انجام شود تا درخواست انصراف از پایان آن ماه بررسی گردد و حساب کاربری مشتری برای ماه بعد تمدید نگردد و گرنه آموزشگاه به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای ماه بعد یا دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به آموزشگاه می دهد، هزینه ها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.
۲-۲-۹   بر پایه غیر ماهانه : اگر پرداختهای مشتری به صورت غیر ماهانه ( سه(۳) ماهه، شش(۶) ماهه، دوازده(۱۲) ماهه، یا هر تعداد دیگری ماه ) انجام می شود، درخواست انصراف مشتری، باید به صورت کتبی، بوسیله نمابر، یا پست سفارشی، یا پیک، به واحد پشتیبانی مشتریان ( که نشانی آن در وب سایت آموزشگاه موجود است ) ، تحویل گردد. مشتری همچنین می تواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن ۰۴۱۳۳۳۰۷۲۵۰ در ساعات ۹ صبح الی ۵ بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به شرکت اعلام کند. درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت ۵ بعد از ظهر، پانزده (۱۵) روز قبل از فرارسید دوره صورتحساب جدید، انجام شود تا درخواست انصراف از پایان دوره صورتحساب جاری بررسی گردد و حساب کاربری مشتری برای دوره صورتحساب بعد تمدید نگردد و گرنه آموزشگاه به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به آموزشگاه می دهد، هزینه ها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.
۳-۹   پرداخت کامل صورتحساب : حساب کاربری مشتری باید به صورت تمام و کمال قبل از هر گونه درخواست انصرافی پرداخت گردد.
۴-۹   تضمین ۳۰ روزه برگشت پول : آموزشگاه در مورد برگشت سی ( روزه ) حداقل ۷۵ درصد پول به مشتری تضمین می دهد. اگر مشتری از خدمات آموزشگاه راضی نباشد، ظرف مدت سی (۳۰) روز نخست، می تواند درخواست عودت فی پرداختی خود را نماید. دوره سی (۳۰) روزه نخست آغاز خدمات آموزشگاه به مشتری محاسبه می گردد. فی دریافتی برای نصب و راه اندازی، استفاده بیشتر و فی ثبت دامنه، فی ماه نخست خدمات سرور مجازی، و فی مجوزهای صادر شده اشخاص ثالث ( حقیقی یا حقوقی ) قابل عودت نیستند.

۱۰ –   آدرس IP ها
آموزشگاه مالکیت و کنترل همه آدرس IP هایی که به مشتری تخصیص می دهد را، در اختیار دارد، آموزشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد تا هر زمان به صلاح دید آموزشگاه منفرداً، آدرس IP ها را حذف کند یا تغییردهد.

۱۱-   حقوق معنوی
۱-۱۱   وب سایت آموزشگاه : مشتری نباید بدون اجازه کتبی آموزشگاه، همه یا بخشی از محتویات وب سایت آموزشگاه را ( شامل بخش فروش و بازاریابی ) کپی، بازتولید یا بازنشر نماید.
۲-۱۱   نشان تجاری و حق مؤلف : مشتری نباید بدون اجازه کتبی آموزشگاه، نشان تجاری آموزشگاه، نشان خدمات، محتویات تحت قانون حق مؤلف یا هر چیز دیگری که حقوق معنوی آن به آموزشگاه تعلق دارد را، استفاده نماید.
۳-۱۱   جلوه نادرست : مشتری نباید به هر نحوی، رابطه مشتری با آموزشگاه را به صورت نادرست جلوه دهد و تلاش کند، خود را در جایگاه آموزشگاه جا بزند یا مدعی شود که مشتری همان آموزشگاه است.

۱۲-   حریم شخصی مشتری
مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد، آموزشگاه همه اطلاعات و داده های مشتری را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. مشتری درک می کند، می پذیرد و موافق است که موارد اضطراری،حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، آموزشگاه ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد. مشتری همچنین می پذیرد که آموزشگاه ممکن است اطلاعات مشتری را به شرکت مادر خود برای استفاده داخلی شامل استفاده در ارتباط با خدمات شرکت، بهبود خدمات، توسعه خدمات، پیشنهاد های خاص به مشتری و کمیسیون ارجاع، انتقال دهد. مشتری درک می کند، می پذیرد و موافق است که اطلاعات تماس اداری مشتری که در ارتباط با ثبت دامنه مشتری است، اطلاعات آشکار محسوب می شود و آموزشگاه هیچ الزامی برای عدم عرضه این اطلاعات، به سایر اشخاص ثالث ندارد.

۱۳-   واگذاری و نماینده مشتری
۱-۱۳   واگذاری : حقوق و دیون هم مشتری و هم آموزشگاه (در اینجا “طرفین” به آنها اطلاق می کنیم.) تحت مفاد این سند، جانشین ها ، مجریان و مدیران طرفین را نیز مقید می کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم های سفارش و قراردادهای خدمات آموزشگاه که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجزاه کتبی آموزشگاه، واگذار یا محول کند.
۲-۱۳   طرف اصلی : مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود، حتی اگر قرارداد یا موفقتنامه ای شامل فرم سفارش برای ثبت دامنه یا خدمات میزبانی وب بین آموزشگاه و نماینده مشتری جاری باشد.

۱۴-   حداقل سن
۱-۱۴   تضمین مشتری : مشتری اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل، ۱۸ سال سن دارد.
۲-۱۴   والد یا قیم : مشتری درک می کند و می پذیرد که هر شخص که کمتر از ۱۸ سال دارد (“صغیر“) باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود.
۳-۱۴   مسوولیت اصلی والد یا قیم : والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می پذیرد به عنوان مسوول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات آموزشگاه است.
۴-۱۴   ادامه مسوولیت والد یا قیم : والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال، همچنان به عنوان مسوول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی آموزشگاه را داشته باشند.
۵-۱۴   پذیرش بی اعتبار ( باطل و پوچ ) : هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از ۱۸ سال (صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین آموزشگاه و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که آموزشگاه از هرگونه دِین و مسوولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات آموزشگاه باشد، مبری است.

۱۵-   قانون حاکم
هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات آموزشگاه بین مشتری و آموزشگاه، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و آموزشگاه در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

۱۶-   فورس ماژور
مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که آموزشگاه در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات آموزشگاه، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل آموزشگاه، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی ( که مجموعا به آن “فورس ماژور” اطلاق می کنیم. )، باشد، مسوولیتی ندارد. آموزشگاه برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.

۱۷-   ابطالیه، تغییر و اصلاحیه
هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم های سفارش یا هر قرارداد خدمات آموزشگاه که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی آموزشگاه داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

۱۸-   استقلال طرفین
هیچ چیز در این موافقتنامه به معنی، برقراری مشارکت یا ارتباط کارفرما و پیمانکار، آمر و مأمور یا آموزشگاه بین طرفین نیست. طرفین به عنوان طرف مستقل، برای همیشه خواهند بود و هرطرف حق یا اختیار اینکه بر طرف مقابل فرض یا الزامی برقرار کند، ندارد مگر آنکه درباره آن به صراحت بیان شده باشد.

۱۹-   معنی و تفسیر
هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ “شامل” که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است” خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی کند.

۲۰-   معاهده کامل و انحصار
این سند، به علاوه فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات آموزشگاه، بین آموزشگاه و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و آموزشگاه را تشکیل می دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی آموزشگاه، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی ( شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی ) یا توافق شفاهی، ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات آموزشگاه، بین مشتری و آموزشگاه منحصرا فقط بین مشتری و آموزشگاه خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.

۲۱-   صوابدید قانونی
مشتری اقرار و تضمین می کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.